Program

Programmet oppdateres fortløpende.

Dag 1 – torsdag 31. oktober

 • 09:00 – 10:00
  Registrering med kaffe og frukt
 • 10:00 – 10:10
  Åpning – Intro og velkommen
 • 10:10 – 10:40
  Plenum: Regjeringens forebyggings- og behandlingsreform
 • 10:40 – 11:10
  Plenum: LAR – 25 år i Norge
 • 11:10 – 11:30
  Kaffepause
 • 11:30 – 12:00
  Plenum: Aldring og somatisk helse i LAR
 • 12:00 – 12:30
  Plenum: Heroinassistert behandling: Hva er status?
 • 12:30 – 13:30
  Lunsj
 • 13:30 – 14:45
  Seminarer
  Somatisk helse i LAR
  Livsstilsperspektivet i LAR
  Psykisk helse og psykoterapi i LAR
  HAB
 • 14:45 – 15:05
  Kaffepause
 • 15:05 – 16:20
  Seminarer
  Hepatitt C
  Snakk om det – Seksuell helse
  Helhetlige tjenester?
  Implementering og evaluering av revidert LAR-retningslinje

Dag 2 – fredag 01. november

 • 08:30 – 09:00
  Kaffe og frukt
 • 09:00 – 09:10
  Dagens velkommen og intro
 • 09:10 – 09:40
  Plenum: Helsehjelp til brukere av LAR
 • 09:40 – 10:10
  Plenum: Hekta på jobb
 • 10:10 – 10:30
  Kaffepause
 • 10:30 – 11:00
  Plenum: Brukerstyrte tilbud og aktiviteter
 • 11:00 – 11:30
  Plenum: TBA
 • 11:30 – 12:30
  Lunsj
 • 12:30 – 13:45
  Seminarer
  Faser i LAR
  Brukerstyrte prosjekter og innovative løsninger
  Nye LAR-medikamenter
  Nalokson
 • 13:45 – 14:05
  Kaffepause
 • 14:05 – 15:20
  Seminarer
  Særskilte grupper i LAR
  Meningsfull aktivitet
  LAR i fengsel
  Benzodiazepiner i LAR