Program

Programmet er foreløpig og oppdateres fortløpende.

Dag 1 – Plenum

9:00 - 10:00 Registrering
10:00 - 10:10 Åpning - Intro og velkommen
10:10 - 10:40
Plenum 1
Riktig medisin? Glimt fra heroinbehandlingens forhistorie
Anne Kveim Lie, lege og førsteamanuensis i medisinsk historie, avd. for samfunnsmedisin og global helse, UiO
10:40 - 11:10
Plenum 2
Behandling ved opioidavhengighet - Ny revidert nasjonal faglig retningslinje for LAR
Christian Ohldieck, Rådgiver Helsedirekoratet og overlege, leder av LAR, Helse Bergen
11:10 - 11:30 Kaffepause
11:30 - 12:00
Plenum 3
LAR en behandlingsmodell i stadig endring; muligheter og utfordringer
Thomas Clausen, professor og leder, SERAF
12:00 - 12:30
Plenum 4
HAB - som ny behandling i LAR
Camilla Birkevold (HABIO) og Desiree Eide (SERAF)
12:30 - 13:40 Lunsj

Dag 1 – Parallelle seminarer

13:40 - 14:55
Nalokson som overdoseforebygging, nye målgrupper inkl LAR  LAR i fengsel Depot behandling; mulighet for rehabilitering, inkl Naltrekson og Buprenorfin Retningslinjer og fremtidens LAR (oppfølging plenum 1&2)
14:55 - 15:15 Kaffepause
15:15 - 16:30
LAR pasienter med smerte/smertebehandling i LAR  Å være traumeutsatt i rusbehandling Aldring i LAR - utfordringer og muligheter (oppfølging plenum 3) Nalokson som overdoseforebygging, nye målgrupper inkl LAR 

Dag 2 – Plenum

08:30 - 9:00 Kaffe og frukt
09:00 - 9:10 Velkommen dag 2
09:10 - 9:40
Plenum 1
Regjeringens ruspolitikk
Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen
09:40 - 10:10
Plenum 2
Publiseres snarlig

10:10 - 10:30 Kaffepause
10:30 - 11:00
Plenum 3
ProLARNett Brukerundersøkelse
Marianne Pierron, Rådgiver proLARNett
11:00 - 11:30
Plenum 4
Maria Kjos Fonn
Forfatter av romanene "Heroin chic" og "Kinderwhore"
11:30 - 12:40 Lunsj

Dag 2 – Parallelle seminarer

12:40 - 13:55 Brukererfaringer og livskvalitet i LAR (oppfølging plenum 3) Smertestillende piller og overdosedød Forebyggings- og behandlingsreform (oppfølging plenum 1) HepC forebygging og behandling
13:55 - 14:15 Kaffepause
14:15 - 15:30 Publiseres snarlig Stigma; kan og bør det fjernes? Livstil og somatisk helse - i rusbehandling; trening og tobakk mm Publiseres snarlig