Velkommen til LAR-konferansen 2022

Program for årets konferanse finner du her

Konferanselokalene er i Universitetets Aula, og tilliggende auditorier med beliggenhet rundt Universitetsplassen i Oslo sentrum. Foto: UiO/Terje Heiestad

LAR-konferansen er en innarbeidet arena for deling av erfaring og kompetanse om gode tjenester til rusavhengige.

Helt siden 2000 har konferansen samlet fagfolk fra hele landet. Den begynte som «Nasjonal metadonkonferanse», og siden den gang har tema utvidet seg i takt med feltet.

I dag er LAR-konferansen blant møteplassene som samler flest deltakere fra hele rus- og avhengighetsfeltet.

Konferansen har således utviklet seg fra å være en konferanse om LAR, til å ta opp flere tema som dekker en større bredde innenfor feltet.

Årets konferanse har et tydelig fokus på LAR og overdoseforebygging i lys av ny revidert nasjonal faglig retningslinje for behandling ved opioidavhengighet og pågående planlegging av ny nasjonal overdosestrategi.

Konferansen arrangeres av SERAF i samarbeid med Korus Oslo.

Årets programkomite består av:

  • Thomas Clausen, SERAF
  • Philipp Lobmaier, SERAF
  • Kine Haugen, OUS ruspoliklinikker
  • Turi Traaen, Korus Oslo
  • Silje Finstad, Korus Oslo
  • Ronny Bjørnestad, ProLARNett