LAR-konferansen 2024

31. oktober – 01. november 2024

Radisson Blu Scandinavia Hotel

LAR-konferansen er en innarbeidet arena for deling av erfaring og kompetanse om gode tjenester til rusavhengige.

Helt siden 2000 har konferansen samlet fagfolk fra hele landet. Den begynte som «Nasjonal metadonkonferanse», og siden den gang har tema utvidet seg i takt med feltet.

I dag er LAR-konferansen blant møteplassene som samler flest deltakere fra hele rus- og avhengighetsfeltet.

Konferansen har således utviklet seg fra å være en konferanse om LAR, til å ta opp flere tema som dekker en større bredde innenfor feltet.

Se program for årets konferanse her og meld deg på her