Universitetets Aula (Domus Media)

Aulaen ligger i 1. etasje i Domus Media.

Klikk her for større kart

Domus Media fasade
Aulaen