Sosial inkludering og mobilisering i rusfrie arenaer: virkemiddel for tilfriskning i rusbehandling

Om seminaret

Tilfriskning i rusbehandling kan være en årelang og tidkrevende prosess hvor tidligere rushistorikk, ensomhet og psykiske helseutfordringer kan være med på å gjøre hverdagen uten rusmidler ekstra utfordrende. Dette seminaret skal kaste lys over relasjonelle perspektiver knyttet til å delta på rusfrie arenaer, og de sosiale inkluderings- og mobiliseringsprosessene slike arenaer kan åpne for. Knyttet til tilfriskning handler dette om å vise hvordan mobilisering av sosiale ressurser kan virke skadeforebyggende, gjennom at rusens rolle og betydning reduseres.

Bidragsytere

Morten A. Brodahl og Tonje Jevari - Prosjekt gatestemmer - arbeid = sosial inkludering og folkeopplysning

Morten A. Brodahl er erfaringskonsulent og faglig rådgiver i Nasjonal kompetansetjeneste ROP, Han har jobbet i feltet siden utskrivningen langtidsbehandling Langørjan Gård 2004-2006, har tidligere vært ansatt i Rio og Sagatun Brukerstyrt Senter mm.

Tonje Jevari er daglig leder ved Foreningen for human narkotikapolitikk.


Cathrine Johansen - Erfaringskonsulent

Var rusavhengig i over 10 år før jeg fant min vei ut av rusen gjennom Gatefotballen. Har tidligere vært spiller på landslaget i gatefotball og spilt i VM i gatefotball i 2014 som ble holdt i Santiago, Chile.
Har i dag en 100% stilling som erfaringskonsulent i Frelsesarmeens rusomsorg i Sandvika. Der jobber jeg på et tiltak som heter Stedet, som er et ettervernstilbud hvor aktiviteter står i fokus. Er prosjektansvarlig for flere prosjekter som seiling og gatefotball for damer i Sandvika, er også hovedtrener på damelandslaget i gatefotball.
Har tidligere vært med i styringsgruppen i et forskningsprosjekt gjennom universitetet Sørøst-Norge, og var med på forskningsrapporten, Gatelagsfotball som Recovery på banen-verdens beste ettervern, som ble gitt ut i 2019.


Renate Stenstrøm - Betydningen av selvhjelpsgrupper og likemannsarbeid i tilfriskning

Renate Stenstrøm er engasjert brukerrepresentant med mye egenerfaring både fra eget liv og som pårørende på rus og psykisk helsefeltet. Renate jobber til daglig i A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon, hvor arbeidsoppgaver innebærer blant annet brukerrepresentasjon, arbeid med lavterskeltilbud(selvhjelpsgrupper) og likemannstjeneste.


Bjørnar Blaalid - Seminarleder

Bjørnar Blaalid er førsteamanuensis i sosialt arbeid ved Nord universitet. Han har mastergrad og Ph.d. i sosiologi. Blaalids forskningsinteresser er knyttet til avvikssosiologiske- og livsløpsorienterte temaer omkring rus, recovery, rehabiliteringsprosesser og sosial inkludering i nye fellesskap på rusfrie arenaer, særlig rettet mot rusomsorg i frivillige organisasjoner.