Sosial inkludering og mobilisering i rusfrie arenaer: virkemiddel for tilfriskning i rusbehandling

Om seminaret

Tilfriskning i rusbehandling kan være en årelang og tidkrevende prosess hvor tidligere rushistorikk, ensomhet og psykiske helseutfordringer kan være med på å gjøre hverdagen uten rusmidler ekstra utfordrende. Dette seminaret skal kaste lys over relasjonelle perspektiver knyttet til å delta på rusfrie arenaer, og de sosiale inkluderings- og mobiliseringsprosessene slike arenaer kan åpne for. Knyttet til tilfriskning handler dette om å vise hvordan mobilisering av sosiale ressurser kan virke skadeforebyggende, gjennom at rusens rolle og betydning reduseres.

Bidragsytere

Morten A. Brodahl - Tittel kommer snarlig

Erfaringskonsulent og faglig rådgiver i Nasjonal kompetansetjeneste ROP, Student i Bachelor i Religionsvitenskap ved Menighetsfakultetet Vitenskapelig Høyskole, Har jobbet i feltet siden utskrivningen langtidsbehandling Langørjan Gård 2004-2006, har tidligere vært ansatt i Rio og Sagatun Brukerstyrt Senter mm.


Bjørnar Blaalid - Seminarleder

Bjørnar Blaalid er førsteamanuensis i sosialt arbeid ved Nord universitet. Han har mastergrad og Ph.d. i sosiologi. Blaalids forskningsinteresser er knyttet til avvikssosiologiske- og livsløpsorienterte temaer omkring rus, recovery, rehabiliteringsprosesser og sosial inkludering i nye fellesskap på rusfrie arenaer, særlig rettet mot rusomsorg i frivillige organisasjoner.