Smertestillende piller og overdosedød

Om seminaret

De senere årene har reseptbelagte opioider dominert som årsak til overdosedødsfall. Døde med reseptbelagte opioider som underliggende dødsårsak skiller seg fra de som har heroin eller andre rusmidler som dødsårsak. Dette kan tyde på at det kan være nye grupper som er under risiko for overdose. I dette seminaret vil funn av ulike opioider ved overdoser og hvordan dette har utviklet seg over tid presenteres. Det vil også presenteres funn fra registerbaserte studier som har sett på uthenting av opioider fra apotek i perioden før overdosedødsfall, samt overdoser blant langvarige smertepasienter.

Bidragsytere

Aleksi Hamina - Fatal overdoses in a cohort of chronic pain patients

Aleksi is a pharmacist and a pharmacoepidemiological researcher at SERAF, UiO. He completed his PhD investigating opioids and other analgesics among persons with Alzheimer’s disease in Finland. He is now researching prescription opioid use and related outcomes in the Norwegian population using healthcare register-based data.


Hilde Marie Erøy Edvardsen - Hvilke opioider påvises ved overdoser?

Hilde Marie Erøy Edvardsen er seniorforsker ved Seksjon for rusmiddelforskning og forskningsgruppeleder for forskningsgruppen «Rettstoksikologi og rusmiddelfarmakologi», OUS. Hun er utdannet farmasøyt og har jobbet med forskning innen rettstoksikologi siden 2010. Hilde jobber primært med toksikologiske data fra rettslige obduksjoner og kobler disse mot opplysninger fra obduksjonsrapporter, Dødsårsaksregisteret og andre helseregistre for å undersøke risikofaktorer for dødelig utfall og trender av rusmiddelfunn blant døde. Hun er ansvarlig for en årlig utgivelse av «Obduksjonsstatistikk – Funn i blodprøver fra obduksjoner utført de siste 10 år», og jobber også med forskning på vanedannende legemidler og deres bidrag til sykehusinnleggelser og andre helseutfall (https://oslo-universitetssykehus.no/alcotail).


Svetlana Skurtveit - Overdoser og forskrevne opioider

Svetlana Skurveit, PhD, jobber som seniorforsker ved FHI og har professor II stilling ved SERAF, UiO. Hun leder et forskningsprosjekt finansiert av NFR «Hvordan unngå en opioidepidemi i Norge: Fokus på behandling av kroniske smerter».


Ingvild Odsbu - Seminarleder

Ingvild Odsbu er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Hun jobber med farmakoepidemiologiske studier som blant annet omhandler bruk av opioider ved langvarig smerte hvor data fra nasjonale helseregistre benyttes.