Livstil og somatisk helse i rusbehandling; trening og tobakk mm

Om seminaret

Seminaret tar utgangspunkt i at mange LAR pasienter har kroniske sykdommer og plager som stammer fra livsstilsfaktorer. Forskningsbaserte presentasjoner om tobakk, alkohol, kosthold og fysisk aktivitet vil inngå i seminaret. Det vil bli anledning til dialog og diskusjon om hvordan implementere tiltak rettet mot forbedring av livsstilsfaktorene i klinisk praksis.

Bidragsytere

Endre Dahlen Bjørnestad - Tobakk og alkoholbruk i LAR; Implikasjoner for praksis

Endre er stipendiat i forskningsprosjektet AgeSUD – Aldring blant personer med ruslidelser. Han har fokus på livsstilsrelaterte helseutfordringer blant personer i behandling for rusbrukslidelser. Endre arbeider på ARA-FoU ved Sørlandet sykehus HF og er tilknyttet SERAF/UiO.


Maren M. Ellingsen - Effekten av én treningsøkt på russug og psykisk helse

Maren er utdannet psykologspesialist innen rus og avhengighetspsykologi. Hun har jobbet i døgnavdeling for behandling av rusavhengighet i over 10 år, og jobber til daglig klinisk ved Seksjon rus og avhengighetsbehandling voksen, OUS. Maren har i de siste årene samtidig jobbet med en studie av effekten av fysisk aktivitet på russug og psykisk helse.


Mone Eli Sæland - Gode spisevaner øker sannsynligheten for rehabilitering

Mone er utdannet husstellærer og klinisk ernæringsfysiolog med doktorgrad i matvaner og ernæringsstatus hos gatenarkomane. Hun er særlig opptatt av tilrettelegging for langsiktig oppfølging av ernæringstiltak. De siste 15 årene har hun jevnlig hatt kontakt med miljøene og hjelpeapparatet med observasjon, oppfølging, kurs og foredrag for brukere og fagpersoner som tilbyr omsorg, behandling og rehabilitering ved rusmiddelproblematikk. Hennes senere forskning fokuserer mulige sammenheng mellom vitamin D og selvmordsforsøk hos gruppen. I sin presentasjon 21. oktober vil hun komme nærmere inn på hvordan endre spisevaner over tid og hvilke matvarer som kan være særlig nyttig for disse pasientene.


Thomas Clausen - Seminarleder

Thomas Clausen er utdannet lege, og jobber som professor og leder ved SERAF, UiO. Faglig fokus er på kunnskapsgrunnlaget for LAR behandling og forbedring av behandlingstilbudet i LAR, og om overdoseforebygging. Han er en av medforfatterne bak den årlige Statusrapporten for LAR som utgis i regi av SERAF hvert år. I tillegg leder Clausen flere store evalueringsprosjekter inklusive; Evaluering av prøveprosjektet for Heroinassistert behandling, Naloksonprosjektet ved SERAF og en Evaluering av implementering av nye retningslinjer for LAR (som ble lansert i mai 2022).