Livstil og somatisk helse i rusbehandling; trening og tobakk mm

Om seminaret

Seminaret tar utgangspunkt i at mange LAR pasienter har kroniske sykdommer og plager som stammer fra livsstilsfaktorer. Forskningsbaserte presentasjoner om tobakk, alkohol, kosthold og fysisk aktivitet vil inngå i seminaret. Det vil bli anledning til dialog og diskusjon om hvordan implementere tiltak rettet mot forbedring av livsstilsfaktorene i klinisk praksis.

Bidragsytere

Endre Dahlen Bjørnestad - Tobakk og alkoholbruk i LAR; Implikasjoner for praksis

Endre er stipendiat i forskningsprosjektet AgeSUD – Aldring blant personer med ruslidelser. Han har fokus på livsstilsrelaterte helseutfordringer blant personer i behandling for rusbrukslidelser. Endre arbeider på ARA-FoU ved Sørlandet sykehus HF og er tilknyttet SERAF/UiO.


Maren M. Ellingsen - Effekten av én treningsøkt på russug og psykisk helse

Maren er utdannet psykologspesialist innen rus og avhengighetspsykologi. Hun har jobbet i døgnavdeling for behandling av rusavhengighet i over 10 år, og jobber til daglig klinisk ved Seksjon rus og avhengighetsbehandling voksen, OUS. Maren har i de siste årene samtidig jobbet med en studie av effekten av fysisk aktivitet på russug og psykisk helse.


Thomas Clausen - Seminarleder

Thomas Clausen er utdannet lege, og jobber som professor og leder ved SERAF, UiO. Faglig fokus er på kunnskapsgrunnlaget for LAR behandling og forbedring av behandlingstilbudet i LAR, og om overdoseforebygging. Han er en av medforfatterne bak den årlige Statusrapporten for LAR som utgis i regi av SERAF hvert år. I tillegg leder Clausen flere store evalueringsprosjekter inklusive; Evaluering av prøveprosjektet for Heroinassistert behandling, Naloksonprosjektet ved SERAF og en Evaluering av implementering av nye retningslinjer for LAR (som ble lansert i mai 2022).