LAR og Benzodiazepiner

Om seminaret

Kombinasjonen LAR-medisiner og benzodiazepiner har vært og er et kontroversielt tema. Den nye LAR retningslinjen åpner for unntaksvis videreføring av benzo-forskrivning dersom nedtrapping er prøvd eller vurdert som formålsløs. Hva betyr dette for videre praksis?
I dette seminaret skal dilemmaer og håndteringsmåter belyses og diskuteres. Fra Årlig Nasjonal Statusrapport for LAR vet vi at mer enn 1/3 LAR pasienter har fått resept på benzodiazepiner i løpet av det foregående året, og trenden er langsomt stigende. Samtidig vet vi at mange pasienter i LAR sliter med ulike psykiske lidelser, inklusive angst og depresjon. Er de som mottar benzodiazepiner som del av LAR den tredjedelen av LAR pasienter som mottar best behandling, eller er det den tredjedelen som mottar den faglig svakeste behandlingen, eller er det rett og slett ikke så enkelt som enten eller? Det blir anledning til dialog og diskusjon.

Bidragsytere

Ivar Skeie -


Ronny Bjørnestad - Debatt om LAR og benzodiazepiner

Daglig leder av brukerorganisasjonen proLAR Nett. 49 år ung. Lang egenerfaring med LAR behandling i Norge.


Philipp Lobmaier - Seminarleder