LAR og Benzodiazepiner

Om seminaret

Kombinasjonen LAR-medisiner og benzodiazepiner har vært og er et kontroversielt tema. Den nye LAR retningslinjen åpner for unntaksvis videreføring av benzo-forskrivning dersom nedtrapping er prøvd eller vurdert som formålsløs. Hva betyr dette for videre praksis? I dette seminaret skal dilemmaer og håndteringsmåter belyses og diskuteres. Fra Årlig Nasjonal Statusrapport for LAR vet vi at mer enn 1/3 LAR pasienter har fått resept på benzodiazepiner i løpet av det foregående året, og trenden er langsomt stigende. Samtidig vet vi at mange pasienter i LAR sliter med ulike psykiske lidelser, inklusive angst og depresjon. Er de som mottar benzodiazepiner som del av LAR den tredjedelen av LAR pasienter som mottar best behandling, eller er det den tredjedelen som mottar den faglig svakeste behandlingen, eller er det rett og slett ikke så enkelt som enten eller? Det blir anledning til dialog og diskusjon.

Bidragsytere

Ivar Skeie - Benzodiazepiner – bruk og avhengighet blant folk i LAR. Hva sier den nye LAR-retningslinjen?

Ivar Skeie er spesialist i rus- og avhengighetsmedisin og allmennmedisin, PhD. Han har jobbet med LAR som fastlege i over 10 år og som overlege i LAR/TSB i Sykehuset Innlandet 2011–2019. Ivar er medlem av arbeidsgruppen som utarbeidet ny nasjonal faglig retningslinje for Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ved opioidavhengighet 2015–2022 og faglig leder 2018–2022. Han forsker nå ved nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP).


Lars Erik Fremstad - Kliniske erfaringer med bruk av benzodiazepiner i LAR

Under spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin. Jobber for tiden som konstituert overlege ved LAR OUS.


Ronny Bjørnestad - Debatt om LAR og benzodiazepiner

Daglig leder av brukerorganisasjonen proLAR Nett. 49 år ung. Lang egenerfaring med LAR behandling i Norge.


Philipp Lobmaier - Seminarleder

Philipp Lobmaier er psykiater ved Vinderen, RusFACT Vest og forsker ved SERAF. Han har hatt faglig ansvar for naloksonprosjektet siden 2014.