HepC forebygging og behandling

Om seminaret

Verdens helseorganisasjon (WHO) lanserte i 2016 en global strategi for eliminering av virushepatitter innen 2030. Regjeringen fulgte i 2018 opp WHO’s strategi ved å vedta en nasjonal strategi for eliminering av virushepatitter innen 2023. I dette seminaret vil vi presentere ulike eksempler på tiltak for å nå eliminasjonsmålet og ferske anslag over om eliminasjonsmålet i 2023 er innen rekkevidde.

Bidragsytere

Knut Boe Kielland - Eliminasjon av hepatitt C som folkehelseproblem i Norge innen 2023?

Knut Boe Kielland har arbeidet med rusmiddelbruk i mange sammenhenger, blant annet som tilsynslege ved Statens klinikk for narkomane og Solliakollektivet, et par år ved Psykiatrisk ungdomsteam og som fastlege. Han ledet arbeidet med ROP-retningslinjen. Han har de siste årene forsket på hepatitt C hos pasienter som har brukt sprøyter. Knyttet til Senter for eliminasjon av hepatitt.


Ane-Kristine Finbråten - Ny nasjonal behandlingsveileder - Forenklet utredning og behandling av hepatitt C (presenterer via Zoom)

Ane-Kristine Finbråten er lege i spesialisering i Infeksjonsmedisin ved Ullevål sykehus, knyttet til Senter for Eliminasjon av Hepatitt i Norge og forsker på behandlingsmodeller for eliminasjon av hepatitt C som folkehelseproblem. Hun var Harkness Fellow in Health Care Policy and Practice 2021-2022, og jobbet med lavterskel modeller for Hepatitt C behandling i New York. Hun er medlem for arbeidsutvalget som har laget ny faglig veileder for utredning og behandling av hepatitt C.


Kenneth Egeland - Nye behandlingsmodeller: Hepatitt C bussen – et brukerstyrt behandlingstiltak

Kenneth Egeland er Avdeling leder i Rogaland for proLAR Nett. Han arbeider på system og individ nivå med LAR saker, og har hatt ansvar for prosjektet Hepatitt bussen 2021 – 2022.


Martin Blindheim (Seminarleder) - Forebygging: Utdeling av brukerutstyr og skadereduksjon

Martin Blindheim har jobbet med rusmiddelspørsmål siden 1970 i en rekke sammenhenger. Han har vært ansatt i Helsedirektoratet siden 2005, sist med ansvar for Nasjonal overdosestrategi. Han er nå pensjonert løsarbeider med oppgaver i hepatittstrategien.