HepC forebygging og behandling

Om seminaret

Verdens helseorganisasjon (WHO) lanserte i 2016 en global strategi for eliminering av virushepatitter innen 2030. Regjeringen fulgte i 2018 opp WHO’s strategi ved å vedta en nasjonal strategi for eliminering av virushepatitter innen 2023. I dette seminaret vil vi presentere ulike eksempler på tiltak for å nå eliminasjonsmålet og ferske anslag over om eliminasjonsmålet i 2023 er innen rekkevidde.

Bidragsytere

Martin Blindheim - Skadereduksjon og tilgang på sterilt brukerutstyr

Martin Blindheim har jobbet med rusmiddelspørsmål siden 1970 i en rekke sammenhenger. Han har vært ansatt i Helsedirektoratet siden 2005, sist med ansvar for Nasjonal overdosestrategi. Han er nå pensjonert løsarbeider med oppgaver i hepatittstrategien.


Kenneth Egeland - Et brukerstyrt ambulant Hep C prosjekt

Kenneth Egeland er Avdeling leder i Rogaland for proLAR Nett. Han arbeider på system og individ nivå med LAR saker, og har hatt ansvar for prosjektet Hepatitt bussen 2021 – 2022.


Linda Wüsthoff (Seminarleder) - Eliminasjon av hepatitt C i Norge innen 2023?

Linda Wüsthoff, MD, PhD, er spesialist i psykiatri og samfunnsmedisin, forsker ved Seksjon for behandlingsforskning rus og avhengighet, OUS, førsteamanuensis, Senter for Rus- og Avhengighetsforskning, UiO. Forskergruppemedlem i Senter for Eliminasjon av Hepatitt C (SELIHEP)