Brukererfaringer og livskvalitet i LAR seminar

Om seminaret

Hensikten med dette seminaret er å belyse brukererfaringer og livskvalitet med utgangspunkt i proLAR Nett sin brukerundersøkelse, andre kilder og innledernes erfaringer. Temaet vil bli belyst av Asbjørn Larsen, brukerrepresentant for RIO i Tromsø, forsker Aleksandra Bartoszko ved VID, Oslo og leder Bente Sikveland fra Helse Stavanger. Det vil bli satt av tid til spørsmål og diskusjon.

Bidragsytere

Aleksandra Bartoszko - Paradokser i LAR: medikamentvalg, livskvalitet og overdoser

Aleksandra Bartoszko er sosialantropolog, førsteamanuensis og FoU-leder på Fakultetet for sosialfag ved VID. Hun har forsket og publisert om LAR, funksjonshemming, risikohåndtering og sosialpolitikk, med etnografiske feltarbeid i Nikaragua og Norge. Hennes PhD handlet om medikamentvalg og livskvalitet i LAR.


Asbjørn Larsen - LAR på brukernes premisser

Asbjørn Larsen er nestleder i RIO og ansvarlig for Nord-Norge. Startet i LAR i 2014 og etablerte i samme periode Kafe X som var et av landets første brukerstyrte rehabiliteringstilbud for mennesker med rus- og psykisk helseutfordringer.
Har siden 2007 vært medlem av styret til MARBORG, og styret til KBT siden 2018.
Har i hele perioden sittet i brukerutvalg, styrings- og arbeidsgrupper på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå.»


Bente Sikveland - Hva forteller proLAR nett sin brukerundersøkelse oss i Helseforetakene?

Bente Sikveland er utdannet sosionom, videreutdanning i psykisk helse og familieterapi. Master i helse og sosial med fokus på brukermedvirkning.
Jobbet innen spesialisthelsetjenesten med rus- og avhengighetsproblematikk i 31 år, innen langtids døgnavdeling, PUT, poliklinikk voksne TSB, Regionalt kompetansesenter innen rus – KoRus og siste 8 årene vært leder på LAR Helse Stavanger.


Gabrielle Welle-Strand - Seminarleder

Gabrielle Welle-Strand har jobbet i rusfeltet fra 1987 som lege på Uteseksjonen i Oslo, avrusningsinstitusjon og i LAR. Fra 2003 har hunogså forsket på forskjellige temaer knyttet til LAR og har en doktorgrad om LAR og graviditet fra 2015. Gabrielle har jobbet i Helsedirektoratet fra 2006 til 2018, først og fremst med utvikling av retningslinjer knyttet til LAR og graviditet, LAR generelt og avrusning. Hun har vært deltidsansatt i proLAR Nett i 2021 for å hjelpe dem med brukerundersøkelsen deres som forsker.