Nalokson som overdoseforebygging, nye målgrupper inklusive LAR

Om seminaret

Bidragsytere

Øystein Bruun Ericson - Syv år med nalokson nesespray: Hvem er deltakerne og hvordan håndterer de overdosesituasjonene?

Øystein Bruun Ericson har en Master i kriminologi fra Univeritetet i Oslo. Han har jobbet som prosjektkoordinator i Naloksonprosjektet fra 2016 og frem til han startet som Ph.D-stipendiat på SERAF i 2021. Her forsker han på noen av temaene knyttet til det norske naloksonprosjektet.


Jon Mordal og Line Holtan - Erfaringer fra naloksonprosjektet ved ARA Vestfold

Jon Mordal er utdannet lege og er spesialist i psykiatri. Han har siden 2010 arbeidet ved ulike avdelinger ved Sykehuset i Vestfold. De siste to årene har han arbeidet som overlege ved LAR Vestfold, hvor en stor andel av pasientene nå bruker Buvidal (35%). Mordal har også deltatt aktivt i implementeringen av det nasjonale naloksonprosjektet ved avdelingen. Han har en PhD fra 2010 med tittelen «Rus i akuttpsykiatri», og deltar for tiden i den norske multisenterstudien om behandling med naltrekson depot (NaltRec studien).

Line Holtan er utdannet spesialsykepleier og har siden 2002 jobbet i Psykiatrien i Vestfold og siden 2015 i LAR Vestfold. Line jobber for tiden som teamkoordinator i LAR Vestfold der en stor andel av pasientene nå bruker Buvidal (35%). Siden 2018 har hun også vært engasjert som studiesykepleier i NaltRec studien, en multisenterstudie hvor opioidavhengige får behandling med naltrekson depot. Line er også involvert i implementering av naloxonprosjektet ved avdelingen.


Turi Traaen og Silje Finstad - Seminarleder