Nalokson som overdoseforebygging, nye målgrupper inklusive LAR

Om seminaret

Nalokson har siden oppstart av Nasjonal overdosestrategi vært et veldig sentralt tiltak i arbeidet med å redde liv. I målgruppen for sprayen er det mange forskjellige typer mennesker, har man klart å nå ut bredt nok med utdeling? Hvem er de forskjellige menneskene som har mottatt sprayen og hvordan har den hjulpet dem med å håndtere overdosesituasjonen?

Bidragsytere

Øystein Bruun Ericson - Syv år med nalokson nesespray: Hvem er deltakerne og hvordan håndterer de overdosesituasjonene?

Øystein Bruun Ericson har en Master i kriminologi fra Univeritetet i Oslo. Han har jobbet som prosjektkoordinator i Naloksonprosjektet fra 2016 og frem til han startet som Ph.D-stipendiat på SERAF i 2021. Her forsker han på noen av temaene knyttet til det norske naloksonprosjektet.


Jon Mordal og Line Holtan - Erfaringer fra naloksonprosjektet ved ARA Vestfold

Jon Mordal er utdannet lege og er spesialist i psykiatri. Han har siden 2010 arbeidet ved ulike avdelinger ved Sykehuset i Vestfold. De siste to årene har han arbeidet som overlege ved LAR Vestfold, hvor en stor andel av pasientene nå bruker Buvidal (35%). Mordal har også deltatt aktivt i implementeringen av det nasjonale naloksonprosjektet ved avdelingen. Han har en PhD fra 2010 med tittelen «Rus i akuttpsykiatri», og deltar for tiden i den norske multisenterstudien om behandling med naltrekson depot (NaltRec studien).

Line Holtan er utdannet spesialsykepleier og har siden 2002 jobbet i Psykiatrien i Vestfold og siden 2015 i LAR Vestfold. Line jobber for tiden som teamkoordinator i LAR Vestfold der en stor andel av pasientene nå bruker Buvidal (35%). Siden 2018 har hun også vært engasjert som studiesykepleier i NaltRec studien, en multisenterstudie hvor opioidavhengige får behandling med naltrekson depot. Line er også involvert i implementering av naloxonprosjektet ved avdelingen.


Linn Gjersing - Narkotikautløste dødsfall-Fra heroin til forskrevne opioider

Linn Gjersing er seniorforsker fra FHI-Avdeling rusmidler og tobakk. Hun har jobbet med forskning relatert til illegal rusmiddelbruk siden 2003. Linn forsvarte PhD ved Seraf i 2011, og har siden 2011 arbeidet på FHI (Sirus før innlemmet i 2015). Hovedforskningstema er overdoser, sprøyte og illegal rusmiddelbruk.


David Steinsvik - Forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse fra fengsel

David Steinsvik jobber som seniorrådgiver på KRUS med ansvar for blandt annet prosjektet «Forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse fra fengsel». Han har tidligere jobbet på Romerike fengsels rusmestringsenhet og Oslo-ND senter (Narkotikaprogram med domstolskontroll). David har utdanning innen psykologi og samfunnsvitenskap ved NTNU og OsloMet.


Turi Traaen, Silje Finstad og Philipp Lobmaier - Seminarleder

Silje Finstad er sykepleier med videreutdanning i rus og avhengighetsproblematikk samt helserett. Silje går nå på en master i Folkehelseproblematikk med vekt på endring av livsstilsvaner. Hun har vært Oslos representant inn i Nasjonal overdosestrategi siden 2014, og før dette har hun erfaring fra arbeid både ved Sykepleie på Hjul og Brukerrommet, den gangen dette var et Sprøyterom. Turi Traaen er Naloksonkoordinator for Naloksonprosjektet og jobber ved KORUS Oslo. Philipp Lobmaier er psykiater ved Vinderen, RusFACT Vest og forsker ved SERAF. Han har hatt faglig ansvar for nalokson prosjektet siden 2014.