LAR i fengsel

Om seminaret

Fengsel kan være en god arena for henvisning, vurdering og oppstart i LAR. På tross av dette har vi lite kunnskap om LAR-behandling under soning; vi vet ikke hvor mange pasienter som hvert år mottar LAR-behandling i norske fengsel eller hvilke utfordringer og muligheter som er forbundet med LAR-behandling i fengsel. Med bidrag fra både kvalitativ og kvantitativ forskning, er formålet med seminaret å bidra til mer kunnskap om den LAR-pasientgruppen som mottar LAR i fengsel.

Bidragsytere

Rose Elizabeth Boyle - LAR bak murene: opplevelser av behandling under soning

Rose Elizabeth Boyle er doktorgradsstipendiat ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi og på PriSUD-prosjektet. Hun undersøker implenmentering og integrering av tiltak rettet mot personer med ruslidelser i fengsel fra et kvalitativt perspektiv, samt hvordan behandling for ruslidelser foregår i fengselskonteksten.


Marianne Riksheim Stavseth - Komorbiditet blant personer med opioid avhengighetslidelse og personer i Legemiddelsassistert rehabilitering (LAR) i fengsel

Marianne R. Stavseth er utdannet statistiker og er for tiden postdoktor og data-ansvarlig i PriSUD-prosjektet. Hun har vært ansatt i prosjektet siden starten av 2019, etter å ha skrevet sin PhD-avhandling ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF).


Maria Elisabeth Schätzer Coll og Andrea Nøstdahl - LAR-pasienter i norske fengsler

Maria Elisabeth Schätzer Coll (27) har nå fullført 5. året på medisin ved Universitetet i Oslo. Hun har skrevet prosjektoppgaven «LAR-pasienter i norske fengsler» sammen med medstudent Andrea Nøstdahl. Maria jobber deltid som medisinstudent med lisens i psykiatrien og har tidligere jobberfaring fra somatikken. Hun synes rus og psykiatri er spennende og viktige fagområder og hun ser for seg å jobbe innen dette feltet som lege i fremtiden.

Andrea Nøstdahl (27) går sjette året på medisinstudiet ved Universitet i Oslo. Sammen med medstudent Maria Coll har hun skrevet prosjektoppgaven «LAR-pasienter i norske fengsler». Arbeidet med oppgaven og erfaringer Andrea har gjort i deltidsjobben som medisinstudent med lisens i psykiatrien har åpnet øynene sine for fagfeltene rus og psykiatri og hun kunne gjerne tenke seg å jobbe innen disse fagfeltene som lege i fremtiden.


Lars André Sveberg - Erfaring med LAR, rus og soning i fengsel

Erfaringskonsulent i Uteseksjonen Velferdsetaten. Han har erfaring med LAR, rus og soning i fengsel.


Anne Bukten - Seminarleder

Anne Bukten er prosjektleder for PriSUD-prosjektet ved SERAF, Universitetet i Oslo. PriSUD-prosjektet utvikler kunnskap om helse og livskvalitet for personer med ruslidelser i fengsel, og fokus LAR-behandling er en viktig del av prosjektet.