HAB som ny behandling

Om seminaret

Heroinassistert behandling (HAB) innebærer utlevering av heroin av medisinsk kvalitet i en overvåket setting til pasienter som ikke har opplevd suksess med tradisjonelle behandlingsalternativer. Dette seminaret vil diskutere heroinassistert behandling som en ny behandlingstilnærming, ettersom denne behandlingen nylig har blitt tilgjengelig i Norge. Presentasjonene vil dekke perspektiver fra ulike grupper involvert i HAB. Innledere inkluderer klinikere fra HAB-klinikkene i Oslo og Bergen, samt perspektiver fra en brukerorganisasjon.

Bidragsytere

Arild Knutsen - Hvorfor heroinassistert behandling?

Arild Knutsen er leder i brukerorganisasjon Foreningen for Human Narkotikapolitikk (FHN). Han har kjempet for heroinassistert behandling i 15 år. Har brukererfaring. Er ikke i substitusjonsbehandling.


Vibeke Bråthen Buljovcic - Erfaring fra HAB i Bergen: Gleder og utfordringer

Vibeke Bråthen Buljovcic er utdannet sykepleier og har videreutdanning i kreftsykepleie og helsesykepleier. Hun har jobbet i LAR siden 2009 og har vært leder for LAR poliklinikk siden 2014, og teamleder HAB siden mars 2021.


Jon Lunde Wisløff - HABiO, klinisk perspektiv

Jon Lunde Wisløff er Overlege på HAB klinikken i Oslo.


Desiree Eide - Seminarleder

Desiree Eide is a researcher at SERAF. Her focus is on opioid overdose prevention, specifically take-home naloxone and heroin assisted treatment.