Ferdig snakka: hjelpsom praktisk traumebehandling i LAR

Om seminaret

Bidragsytere

Anne Kathrine Wisløff Nysæter - EMDR

Psykologspesialist Rus – og avhengighetspoliklinikk LAR 1


Marit Halvorsen - EMDR

Psykolog Rus- og avhengighetspoliklinikk Ullevål


Eva Amundsen - Mindfullness

Psykologspesialist Rus – og avhengighetspoliklinikk LAR 1


Ingrid Helle Trana - Mindfullness

Psykiatrisk sykepleier Rus- og avhengighetspoliklinikk Ullevål


Kine Haugen - Seminarleder

Sosionom og Seksjonsleder, Seksjon ruspoliklinikker ved Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker, ARA, OUS