Ferdig snakka: hjelpsom praktisk traumebehandling i LAR

Om seminaret

En høy andel av pasienter med avhengighetslidelser har traumelidelser. Traumebehandling er et satsningsområde i vår seksjon, og vi har erfart at vi trenger flere tilnærminger enn de tradisjonelle, samtalebaserte, metodene. To slike behandlingstilnærminger er EMDR (Eye Movement Desentizitation and Reprocessing) og traumesensitiv mindfulness. I dette seminaret skal vi dele våre erfaringer med disse metodene.

Bidragsytere

Anne Kathrine Wisløff Nysæter - EMDR

Anne Kathrine Wisløff Nysæter er psykologspesialist i rus- og avhengighetspsykologi. Hun har jobbet med behandling av pasienter i LAR siden 2011, og er opptatt av at pasientene hennes skal ha et godt og evidensbasert behandlingstilbud, både for sin avhengighet, og for de bakenforliggende tilstandene. Anne Kathrine har brukt EMDR som behandlingsmetode for traumeproblematikk siden 2020, og deltar i seksjonens forskningsprosjekt på traumebehandling, INTACT.


Eli Kristine Fiksdal Abel - EMDR

Eli Kristine Fiksdal Abel er psykologspesialist med doktorgrad, og lang og variert klinisk erfaring. Hun er prosjektleder for INTACT ved Rusforsk, en klinisk studie som undersøker nytten av EMDR hos pasienter med samtidig traumeproblematikk og rusmiddelavhengighet.


Eva Amundsen - Traumesensitiv mindfulness - et digitalt gruppetilbud

Eva Amundsen er psykologspesialist i rus- og avhengighetsbehandling. Hun har jobbet med avhengighet i over 20 år og har jobbet med LAR-pasienter siden 2008. I tillegg har Eva en mastergrad i mindfulness-baserte tilnærminger. Hun er spesielt opptatt av å tilpasse behandlingen til den enkeltes behov, enten det er en traumehistorie eller utfordringer med oppmerksomhet og hukommelse. Eva bruker flere evidensbaserte tilnærminger i møte med pasientene.


Ingrid Helle Trana - Mindfullness

Psykiatrisk sykepleier Rus- og avhengighetspoliklinikk Ullevål


Kine Haugen - Seminarleder

Sosionom og Seksjonsleder, Seksjon ruspoliklinikker ved Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker, ARA, OUS