Program dag 1

Programmet er foreløpig og oppdateres fortløpende.

Dag 1 – Plenum

9:00 - 10:00 Registrering
10:00 - 10:10 Åpning - Intro og velkommen
10:10 - 10:40
Plenum 1
Anne Kveim Lie, lege og førsteamanuensis i medisinsk historie, avd. for samfunnsmedisin og global helse, UiO
10:40 - 11:10
Plenum 2
Behandling ved opioidavhengighet - Ny revidert nasjonal faglig retningslinje for LAR
Christian Ohldieck, Rådgiver Helsedirekoratet og overlege, leder av LAR, Helse Bergen
11:10 - 11:30 Kaffepause
11:30 - 12:00
Thomas Clausen, professor og leder, SERAF
12:00 - 12:30
Camilla Birkevold (HABIO) og Desiree Eide (SERAF)
12:30 - 13:40 Lunsj

Dag 1 – Parallelle seminarer