Program
Program

Programmet for konferansedagene begynner å ta form, og ventes å være klart i løpet av våren 2018. Blant annet vil vi markere at det er 20 år siden LAR ble et landsdekkende behandlingstilbud. Mange har hatt langvarig behandlingskontakt - hva er suksessene og hva er utfordringene?

På rusfeltet er brukermedvirkning under gjennomføring, både på systemnivå og i hver enkelt pasientbehandling. Hvordan kan systemene bli bedre til å se og bygge på brukernes egne ressurser? Hvordan kan tilbakemeldingsverktøy øke effekten av behandling? Individuell jobbstøtte som metode er en nasjonal satsning - får vi det til på rusfeltet?

Ny ruspolitikk er et hett tema i mediene og på Stortinget, men hva blir konsekvensene for rusfeltet?

Velkommen også til kveldsarrangement med servering av middag og kulturelle innslag 18. oktober. Meld deg på i påmeldingsskjemaet – merk at det er begrenset antall plasser og prinsippet første mann til mølla gjelder.