ProgramProgram

Torsdag 18. oktober

09.00 - 10.00
Registrering
10.00 - 10.15
Velkommen
10.15 - 10.35
20 år med LAR-behandling i Norge!
10.35 - 10.55
Retningslinjer og pakkeforløp - Helsedirektoratet oppdaterer
10.55 - 11.15
Om krevende terapeutiske relasjoner
Kristin Østlie, spesialrådgiver, Lovisenberg diakonale sykehus
11.15 - 11.30
Kort pause og benstrekk
11.30 - 12.00
Hva er nytt i forslaget til ny ruspolitikk?
Sverre Nesvåg, forskningsleder, KORFOR, Stavanger universitetssjukehus
12.00 - 13.00
Lunsj
13.00 - 14.30
Parallelle seminarer
Seminar A: Sosial innovasjon for innhold og mening
Seminar B: LAR og smertebehandling
Seminar C: Mer hjertebank i rusbehandling!
Seminar D: Rusdebatten – hvem mener hva?
14.30 - 15.00
Pause og forflytning
15.00 - 16.30
Parallelle seminarer
Seminar A: Brukermedvirkning
Seminar B: Hvorfor er forskere uenige om ruspolitikk – eller er de det?
Seminar C: «Parkert» - en portrettdokumentar om en av Tromsøs byorginaler
Seminar D: Langtidsvirkende naltrekson – et nytt medikamentvalg i LAR?
19.00 - 19.00
Festmiddag og kulturelle innslag

Fredag 19. oktober

09.00 - 10.30
Parallelle seminarer
Seminar A: Fastlegenes rolle i LAR-behandling – muligheter og begrensninger
Seminar B: Lær deg å bruke feedbackverktøyet i egen praksis
Seminar C: Å leve med en rusavhengig i familien
Seminar D: Eldrebølgen og somatisk helse
Seminar E: Medikamentvalgene i LAR - planene om heroinassistert behandling og andre muligheter
10.30 - 11.00
Pause og forflytning
11.00 - 12.15
Parallelle seminarer
Seminar A: Potente opioider og overdoser
Seminar B: Alkoholavhengighet - hva med en strukturert tilnærming?
Seminar C: Digitale virkemidler og e-helse
Seminar D: Slik møter vi ungdom i vår by – hva kan vi lære av hverandre?
Seminar E: Hepatitt C – kan det utryddes?
12.15 - 13.15
Lunsj
13.15 - 13.45
Hvordan kan fagfolk benytte seg av erfaringskompetanse?
Lise Aasmundstad, Rehabpiloten og Terje Jensen, Wayback
13.45 - 14.15
NORSE – Å bruke kliniske tilbakemeldingar og digital medverknad til å få større nytte av behandling
Christian Moltu, fagsjef i Psykiatrisk klinikk, Helse Førde // Professor II, Høgskulen på Vestlandet
14.15 - 14.30
Kort pause og benstrekk
14.30 - 15.00
Arbeidsrettet rusbehandling - IPS på rusfeltet
Stine Steinsbø, IPS-koordinator/sosionom, Avdeling for rusmedisin, Helse Bergen
15.00 - 15.30
Langvarig behandlingskontakt – suksesser og utfordringer
Anne Bukten, post.doc, SERAF
15.30 - 15.45
Avslutning