Regjeringens ruspolitikk

Om foredraget

Regjeringen skal i 2023 legge fram en stortingsmelding om forebyggings- og behandlingsreformen for rusfeltet, hvor målet er å forbedre og styrke innsatsen på det forebyggende og helsefremmende området og utvikle og forbedre kvalitet på behandlings- og oppfølgingstjenestene.

Et hovedprosjekt er å videreutvikle LAR – som del av TSB – som en fullverdig og integrert spesialitet i vår felles helsetjeneste.

Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen

Ellen Rønning-Arnesen ble utnevnt til statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet 26. november 2021.

Rønning-Arnesen har en master i statsvitenskap fra London School of Economics, og en bachelor i Europastudier med sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen. Hun kommer fra jobben som spesialrådgiver ved Oslo Universitetssykehus, der hun har hatt ansvar for implementering av Helsefellesskap i Oslo. Rønning-Arnesen har jobbet i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Hun har også vært byrådssekretær for Byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid i Oslo.