Hva mener brukerne om behandlingen de får i LAR?

Om foredraget

861 brukere – om LAR I Norge

Hvordan opplever brukeren LAR-behandlingen de mottar, og i hvilken grad medvirker de i egen behandling?

Beskriver brukerne som har svart på bruker til bruker undersøkelsen – og de viktigste funnene.

Hvordan de opplever de forskjellige fagpersonene, samt hvilket legemiddel de ville ønsket seg om de kunne velge? Og hvilke kontrolltiltak de blir utsatt for?

Marianne Cook Pierron

Marianne Cook Pierron er erfaringskonsulent i LAR siden 2019. Hun arbeider på individ, tjeneste og system nivå og har 20% stilling i BAR- Forskning AFR. Ansatt i proLAR Nett som rådgiver siden 2020 og har ledet den Nasjonale Brukerundersøkelsen i regi av proLAR Nett » 861brukere- om LAR i Norge.» Hun har 22 års erfaring med opioidavhengighet, og lang erfaring med Substitusjon behandling. Hun har vært uten opioider i 14 år.