Paneldebatt: Hvor går veien videre for LAR?

Om paneldebatten

Som en avrunding av plenumsaktiviteten under årets LAR konferanse har vi invitert til plenumsdebatt med fokus på hva som skal til for at LAR skal være et relevant og godt alternativ for flest mulig i målgruppen i fremtiden.

Paneldeltagerne vil få anledning til å drøfte sine viktigste ønsker og prioriteringer for et best mulig fremtids-LAR, der både det som er bra og må ivaretas og det som kan bli bedre vil løftes frem.

Paneldebatt deltakere: Linn Klem-Andreassen (TSB Askim); Ivar Skeie (Forsker, NKROP); Eivin Jr Dahl (LAR Stavanger/proLAR Nett); Carl Eliassen (Brukerrepresentant Marborg Nordland/Bodø); og Lars Erik Fremstad (LAR OUS).

Ordstyrere Anne Bech og Thomas Clausen