Paneldebatt: Hvor går veien videre for LAR?

Om foredraget

Paneldebatt deltakere: Linn Klem-Andreassen (TSB Askim); Ivar Skeie (Rådgiver Hdir); Eiven Jr Dahl (LAR Stavanger) mm.

Ordstyrere Anne Bech og Thomas Clausen