Gratis dop eller livreddende behandling? Noen historiske forutsetninger for dagens debatt

Om foredraget

Hvordan skal rusavhengige behandles? Det har vært et sentralt spørsmål for ruspolitikken de siste hundre årene. Etter at røttene for forbudspolitikken ble lagt på begynnelsen av 1900-tallet har det vært et skarpt skille i offentligheten mellom farlige narkotiske stoffer og legitime legemidler, og i lange perioder har det erklærte offentlige målet for behandling vært totalavhold. Men går vi litt nærmere inn på praksis i de historiske kildene ser vi at vedlikeholdsbehandling ikke er noe nytt, hverken i Norge eller internasjonalt. I Storbritannia har de for eksempel hatt heroinassistert behandling siden 1920-tallet. Basert på andres og egen forskning skal jeg i foredraget gi noen eksempler på debattene som har vært ført om vedlikeholdsbehandling gjennom de siste hundre år.

Anne Kveim Lie

Anne Kveim Lie er lege og idehistoriker. Hun er ansatt ved Institutt for Helse og Samfunn, hvor hun er undervisningsleder i samfunnsmedisin for medisinstudentene. I sin forskning har hun belyst hvordan utviklingen av medisinsk kunnskap og praksis er påvirket av sosiale og kulturelle forhold. Hun er en sentral skikkelse i flere NFR-støttede forskningsprosjekter, og har de siste fire årene selv ledet et forskningsprosjekt i sosialmedisinens historie som blant annet tar for seg medisinens rolle i ruspolitikk og rusbehandling. Hun har vunnet flere priser for sin undervisning i sosialmedisin. Sammen med brukerorganisasjoner på rusfeltet har hun utviklet et undervisningsopplegg om brukermedvirkning og samhandling som nå blir brukt ved flere andre undervisningsinstitusjoner.