HAB - som ny behandling i LAR

Om foredraget

Mens bruk av medisiner som metadon og buprenorfin anses som førstelinjebehandling for opioidavhengighet, er det fortsatt en rekke personer som ikke oppnår gode resultater fra denne intervensjonen. Heroinassistert behandling (HAB) innebærer tilførsel av medisinsk heroin i en overvåket setting til pasienter som for det meste ikke har hatt nytte av tradisjonell behandling. Heroinassisterte behandlingsklinikker har eksistert i en rekke land over hele Europa og Canada i over et tiår. I Norge startet den første heroinassisterte behandlingen i Oslo og Bergen tidlig i 2022. Denne sesjonen vil inneholde innledende funn fra Norges første heroinassisterte behandlingsklinikker. En klinikker og en forsker som er involvert i HAB i Norge vil presenterer om pasientens erfaringer, ansattes kommentarer og foreløpige data fra evalueringen.

Camilla Birkevold og Desiree Eide

Camilla Birkevold er cand.mag ved UiO mellomfag i avvikssosiologi, psykisk helsearbeid, verdibasert ledelse, prosjektledelse. Hun har mange års arbeidserfaring fra kommunalt rusarbeid i Oslo kommune, Kirkens bymisjon i Oslo og spesialisthelsetjenesten ved Oslo universitetssykehus. Camilla er i dag Enhetsleder i Heroinassistert behandling i Oslo
(HABiO), Seksjon ruspoliklinikker, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Oslo universitetssykehus.

Desiree Eide is a researcher at SERAF. Her focus is on opioid overdose prevention, with particular interest in take-home naloxone and heroin-assisted treatment.