Behandling ved opioidavhengighet - Ny revidert nasjonal faglig retningslinje for LAR

Om foredraget

Beskrivelse kommer snart.

Christian Ohldieck

Beskrivelse kommer snart.