Revidert nasjonal faglig retningslinje for LAR

Om foredraget

Siden nasjonal faglige retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet ble publisert i 2010 er det tilkommet betydelig mer brukererfaring, klinisk erfaring og forskning.

De reviderte nasjonale faglige anbefalingene for LAR fra 2022 vil bli presentert, med tilhørende kunnskapsgrunnlag og med fokus på sentrale endringer.

Christian Ohldieck

Christian Ohldieck ledet Helsedirektoratets arbeid med revisjon av nasjonal faglig retningslinje for LAR. Han er spesialist i rus- og avhengighetsmedisin og var i mange år leder for LAR i Helse Bergen. Han er nå avdelingsdirektør i Avdeling for rusmedisin i Helse Bergen.