Om LAR-konferansenOm LAR-konferansen


LAR-konferansen er en innarbeidet arena for deling av erfaring og kompetanse om gode tjenester til rusavhengige. Den første konferansen ble arrangert i 2000 og het da Nasjonal metadonkonferanse. Siden den gang er tema utvidet i takt med feltet. Ytterligere 10 konferanser har bekreftet arrangementet som det mest sentrale "bransjetreffet", med opp mot 750 deltakere fra hele landet.

LAR-konferansen oppdaterer deg på nye trender og fagutvikling i rus- og avhengighetsbehandling, enten du jobber i spesialisthelsetjenesten, en kommune eller har ansvar og interesse innenfor rusfeltet. I 2018 var det 12. gang konferansen samlet fagfolk fra hele rusfeltet, denne gangen i nye lokaler på Meet Ullevaal.

Klikk her for å se presentasjoner fra LAR-konferansen 2018.

Dette er konferansekomiteen for 2018:Karoline Tolo Rollag

Karoline er leder for konferansekomiteen. Hun er spesialrådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste TSB, og utdannet sykepleier med videreutdanning i ledelse og kollegaveiledning. Hun har jobbet innen rus- og avhengighetsfeltet siden 1996 og har klinisk erfaring fra akutt og avrusning. De siste 11 årene har hun jobbet med koordinering av pasietstrøm til private avtaleparter innen Helse Sør-Øst og med analyse av aktivitetsrapportering.

Margrethe Aaen Erlandsen

Margrethe er prosjektmedarbeider ved Nasjonal kompetansetjeneste TSB. Hun er sykepleier med erfaring fra rus og psykisk helse, samt utdannet innen statsvitenskap og har master i helseledelse. I Nasjonal kompetansetjeneste TSB er hun engasjert i flere prosjekter, men er fast ansatt for å jobbe med LAR-konferansen.


Thomas Clausen

Thomas er senterleder og professor ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Universitetet i Oslo. Han avla medisinsk embetseksamen i 2000 ved Universitetet i Oslo og disputerte for graden Dr. med i 2005, også ved Universitetet i Oslo. Thomas er forskningsgruppeleder for forskningsgruppen; LAR og opioid avhengighet ved SERAF.


Pål Henrik Lillevold

Pål har jobbet i administrasjonen ved SERAF siden oppstarten i 2008. I tillegg til administrative oppgaver arbeider han blant annet med utarbeiding av årlig statusrapport for LAR-behandling, og satsning på nettbaserte løsninger for forskning og formidling, som for eksempel rusforsknorge.no.
Helge Waal

Helge er professor emeritus i psykiatri ved Senter for klinisk rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Universitetet i Oslo og arbeider nå ved Nasjonal kompetansetjeneste TSB, Oslo universitetssykehus. Han har i mange år vært sentral i utviklingen av behandlingen for rusmiddelavhengige i Norge. I 2003 ble han tildelt Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid av Det medisinske fakultet i Oslo. Kongen utnevnte han i 2010 til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden «for hans innsats innen rusmiddelforskning og behandling.»
Kristine Fiksdal Abel

Kristine er fag- og kvalitetsrådgiver ved seksjon ruspoliklinikker, avdeling rus- og avhengighetsbehandling (ARA) på Oslo universitetssykehus. Hun er utdannet klinisk psykolog med spesialisering innen rus- og avhengighetsbehandling, og har jobbet poliklinisk i flere år med pasienter med ulike typer rusmiddelavhengighet.


Linda Elise Couëssurel Wüsthoff

Linda er medisinskfaglig rådgiver og forskningskoordinator i Velferdsetaten, Oslo kommune, som tilbyr byomfattende helse- og omsorgstjenester for rusmiddelbrukere i Oslo. Hun er spesialist i psykiatri og samfunnsmedisin og har jobbet i rusfeltet siden 2004. I 2015 disputerte hun for graden PhD ved Senter for Rus- og Avhengighetsforskning (SERAF), Universitetet i Oslo.
Terje Jensen

Terje jobber som fadder/likeperson for WayBack - stiftelsen livet etter soning. WayBack jobber for at mennesker som blir løslatt ikke skal havne tilbake i fengsel. De møter innsatte i fengsel, er med i ansvarsgrupper, henter dem på porten ved løslatelse, og hjelper til med alt fra økonomi-oppfølging (gjeldsproblemer), helse (rus), bolig, jobb/skole og nettverk. Terje ble nylig ny leder av ARAs brukerråd ved Oslo universitetssykehus, og har selv sittet i brukerrådet de siste 5 årene.

Lise Aasmundstad

Lise er eier og daglig leder av NUBS – Nettverk av unike brukerstemmer innen rus og psykisk helse. Hun har vært en aktiv brukerstemme på rusfeltet siden midten av 90-tallet, først i interrimstyret til RIO, og senere som initiativtaker og grunnlegger av de to nasjonale brukerorganisasjonene LAR-Nett Norge og proLAR. I 2007 mottok hun som den første bruker Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon sin pris for innovativt og godt rusfaglig arbeid gjennom sin virksomhet REHABpiloten. Lise er utdannet journalist men det er hennes lange bakgrunn som rusavhengig og veien ut av det hun trekker størst veksler på i sitt daglige virke. Ved siden av jobben i NUBS har Lise sin egen podcast; Rett på! om rus og ruspolitikk.