HAB - heroinassistert behandling i Norge? Hvorfor og hvordan