Praktisk informasjon
LAR-konferansen 2018 ble avholdt 18.-19. oktober

I 2018 ble LAR-konferansen avholdt på Meet Ullevaal, Ullevaal stadion.
Les mer om Meet Ullevaal her.

Konferansen for 2020 er under planlegging.

Priser for konferansedagene

01.01.2018 – 28.02.2018: Kr 3100,- (2480,- eks mva)
01.03.2018 – 31.08.2018: Kr 3500,- (2800,- eks mva)
01.09.2018 – 30.09.2018: Kr 3900,- (3120,- eks mva)

Godkjenninger

Konferansen er tidligere gitt følgende godkjenninger:


Den norske Legeforening
Allmennmedisin: Godkjennes med 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Barne- og ungdomspsykiatri: Godkjennes med 12 timer for spesialistenes etterutdanning.
Rus- og avhengighetsmedisin: Godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.
Samfunnsmedisin: Godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.
Psykiatri: Godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.

Norsk Psykologforening
Godkjennes som 15 timers vedlikeholdsaktivitet.

Norsk Sykepleierforbund
Meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 15 timer.

Kontakt oss

Alle spørsmål kan rettes til arrangementsledelsen.

Komitéleder Karoline Rollag ved Nasjonal kompetansetjeneste TSB:
Telefon: 469 59 791
E-post: tsb@ous-hf.no