Fastlegenes rolle i LAR-behandlingen – muligheter og begrensninger